Mùa cao điểm

Tháng 6, 7, 8

Mùa thấp điểm

Tháng 10, 11, 12

Giá trung bình

9,770,000 ₫

Giá vé thấp nhất

3,066,000 ₫

Mùa cao điểm:

Mùa thấp điểm:

Chặng bay nổi bật tới Úc từ Việt Nam

Điểm khởi hànhĐiểm đếnHãng hàng khôngNối chuyến tạiTổng thời gian bayGiá chỉ từ (VNĐ)

Hà Nội

Sydney

Vietnam Airlines

Bay thẳng

9g 35p

13,736,000 đ

Hồ Chí Minh

Sydney

Vietnam Airlines

Bay thẳng

8g 35p

13,736,000 đ

Đà Nẵng

Sydney

Vietnam Airlines

Hồ Chí Minh

11g 50p

12,390,000 đ

Nha Trang

Sydney

Vietnam Airlines

Hồ Chí Minh

11g 35p

12,428,000 đ

Hà Nội

Melbourne

Vietnam Airlines

Hồ Chí Minh

12g 25p

9,770,000 đ

Hồ Chí Minh

Melbourne

Vietnam Airlines

Bay thẳng

8g 30p

9,810,000 đ

Đà Nẵng

Melbourne

Vietnam Airlines

Hồ Chí Minh

14g 25p

9,802,000 đ

Nha Trang

Melbourne

Vietnam Airlines

Hồ Chí Minh

14g 20p

9,802,000 đ

Hà Nội

Perth

Malindo Air

Kuala Lumpur

10g 40p

4,970,000 đ

Hồ Chí Minh

Perth

Scoot

Singapore

9g 10p

3,066,000 đ

Hà Nội

Brisbane

Qantas Airlines

Hong Kong

15g 01p

9,660,000 đ

Hồ Chí Minh

Brisbane

Qantas Airlines

Singapore

11g 10p

9,523,000 đ

Chuyến bay từ Hà Nội đi Úc

Hà Nội - Sydney:

 • Hãng Vietnam Airlines có chuyến bay thẳng khởi hành lúc 23:40, hạ cánh lúc 13:15+1 (giờ địa phương), tổng thời gian bay 9 giờ 35 phút, giá vé một chiều từ 13,736,000 ₫.

Hà Nội - Melbourne:

 • Chọn Vietnam Airlines khởi hành lúc 17:00, hạ cánh lúc 17:00 (giờ địa phương), nối chuyến tại Hồ Chí Minh (1 giờ 40 phút), tổng thời gian bay 12 giờ 25 phút, giá vé một chiều 9,770,000 ₫.

Hà Nội - Perth:

 • Chọn Malindo Air khởi hành lúc 12:50, hạ cánh lúc 00:30+1 (giờ địa phương), nối chuyến bay Kuala Lumpur (1 giờ 40 phút), tổng thời gian bay 10 giờ 40 phút, giá vé một chiều từ 4,970,000 đ.

Hà Nội - Brisbane:

 • Chọn Qantas Airlines khởi hành lúc 11:15, hạ cánh lúc 05:15+1 (giờ địa phương), nối chuyến bay Hong Kong (4 giờ 25 phút), tổng thời gian bay 15 giờ 01 phút, giá vé một chiều từ 9,660,000 ₫.

Chuyến bay từ Hồ Chí Minh đi Úc

Hồ Chí Minh - Sydney:

 • Hãng Vietnam Airlines có chuyến bay thẳng khởi hành lúc 21:15, hạ cánh lúc 09:50+1 (giờ địa phương), tổng thời gian bay 8 giờ 40 phút, giá vé một chiều từ 13,760,000 ₫.

Hồ Chí Minh - Melbourne:

 • Hãng Vietnam Airlines có chuyến bay thẳng khởi hành lúc 20:55, hạ cánh lúc 09:25+1 (giờ địa phương), tổng thời gian bay 8 giờ 30 phút, giá vé một chiều từ 9,810,000 ₫.

Hồ Chí Minh - Perth:

 • Chọn Scoot khởi hành lúc 09:10, hạ cánh lúc 19:20 (giờ địa phương), nối chuyến tại Singapore (2 giờ 05 phút), tổng thời gian bay 09 giờ 10 phút, giá vé một chiều từ 3,066,000 ₫.

Hồ Chí Minh - Brisbane:

 • Chọn Qantas Airlines khởi hành lúc 15:50, hạ cánh lúc 06:00+1 (giờ địa phương), nối chuyến tại Singapore (1 giờ 20 phút), tổng thời gian bay 11 giờ 10 phút, giá vé một chiều từ 9,523,000 ₫.

Chuyến bay từ Đà Nẵng đi Úc

Đà Nẵng - Sydney:

 • Chọn Vietnam Airlines khởi hành lúc 18:00, hạ cánh lúc 09:50+1 (giờ địa phương), nối chuyến tại Hồ Chí Minh (1 giờ 45 phút), tổng thời gian bay 11 giờ 50 phút, giá vé một chiều từ 12,390,000 ₫.

Đà Nẵng - Melbourne:

 • Chọn Vietnam Airlines khởi hành lúc 09:25+1, hạ cánh lúc 09:05+1 (giờ địa phương), nối chuyến tại Hồ Chí Minh (4 giờ 25 phút), tổng thời gian bay 14 giờ 25 phút, giá vé một chiều từ 9,802,000 ₫.

Chuyến bay từ Nha Trang đi Úc

Nha Trang - Sydney:

 • Chọn Vietnam Airlines khởi hành lúc 18:15, hạ cánh lúc 09:50+1 (giờ địa phương), nối chuyến tại Hồ Chí Minh (1 giờ 55 phút), tổng thời gian bay 11 giờ 35 phút, giá vé một chiều từ 12,428,000 ₫.

Nha Trang - Melbourne:

 • Chọn Vietnam Airlines khởi hành lúc 15:05, hạ cánh lúc 09:25+1 (giờ địa phương), nối chuyến tại Hồ Chí Minh (4 giờ 25 phút), tổng thời gian bay 14 giờ 20 phút, giá vé một chiều từ 9,802,000 ₫.

Câu hỏi thường gặp với chuyến bay đi Úc